Slambehandling

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress HUBER AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60

Växel öppen: 
Må-To 8:00 - 16:30
Fr 8:00 - 15:00

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Klicka här för att anmäla
dig till vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png     

Slambehandling

Den huvudsakliga restprodukten från ett kommunalt avloppsreningsverk är avloppsslammet som tas bort vid mekanisk, biologisk och kemisk avloppsvattenrening.

 

Mängden slam beror på typ av rening, antalet anslutna invånare och typ av avloppsvatten. Avloppsvattnets och slammets egenskaper skiljer sig från land till land. Det är även skillnad

mellan tätbebygda områden och landsbygd. Slamproduktionen kan typiskt beräknas till ungefär mellan 20 kg och 45 kg TS per person och år.

 

Det finns många egenskaper hos slammet som har stor betydelse för kostnaden för slambehandlingen. Vattenhalten är mycket viktig eftersom den avgör slammets volym och därmed dess användbarhet och dess kostnader för bortforsling och omhändertagande. Slammets TS och vattenhalt beror på typ av slam (tex. om primärslam, aktivt bioslam eller kemiskt slam), på behandlingens art och kvalitet (tex. rötat slam eller orötat) och på vilken metod som används för förtjockning och avvattning av slammet.

 

Slammets kemiska sammansättning beror bland annat på avloppsvattnets kvalitet och på vilken metod som används för att rena avloppsvattnet. Särskilt viktigt är innehållet av tungmetaller

eftersom de är en begränsande faktor för eventuellt användande för jordbruksändamål. Trots det

faktum att mängderna av tungmetaller ofta håller sig inom fastställda gränsvärden, finns det en stigande oro (både från politiker och vetenskapsmän) för den långsiktiga utvecklingen och den

eventuella ackumuleringen av skadliga ämnen. Förekomsten av endokrina ämnen i biojord är ytterligare ett orosmoment, även om dessa farmaceutiska ämnen troligen inte tas upp av växter.

 

Europeiska riktlinjer fastställer att deponiavfall måste ha en glödningsförlust under 5%. Detta innebär att det inte längre är möjligt att aktivt lägga obehandlat avloppsslam på deponi. Endast askan från slamförbränning kan läggas på deponi. Kombinationen slamtorkning och förbränning är så gott som energineutral. Torkat slam har ungefär samma värmevärde som brunkol. Om torkat slam förbränns är värmen som genereras ungefär tillräcklig för att möjliggöra slamtorkning.

 

HUBER erbjuder i princip ett komplett sortiment för slambehandlingen.

 

Klicka på respektive maskin till vänster för att få mer info om den!

Klicka här för att läsa mer om slamtorkning

Klicka här för att se LCC-analys av centrifug vs skruvavvattnare

© Copyright - Hydropress HUBER AB