Sedimentering

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress HUBER AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60

Växel öppen: 
Må-To 8:00 - 16:30
Fr 8:00 - 15:00

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Klicka här för att anmäla
dig till vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png     

Sedimentering

Utrustning avseende för- och eftersedimenteringsbehandling av avloppsvatten

Inflödet till försedimenteringsbassängen från sandfånget är en slam-vatten-blandning. Organiska och minerala ämnen avskiljs där med hjälp av sedimentering och tas bort som primärslam.

Innan det behandlade avloppsvattnet når recipienten skall slutsedimenteringsbassänger ta bort så mycket som möjligt av de kvarvarande slamflockarna inklusive flytslam.

 

För att få ett klart utflöde med mycket bra kvalitet som uppfyller alla standarder, måste praktiskt taget alla flytande och sjunkande ämen tas bort från utflödet och hållas kvar i sedimenteringsbassängen.

 

Höga flöden vid regn eller snösmältning är kritiska för utförandet av sedimenteringsbassänger.

Om slamnivån stiger för högt, finns det en risk att slammet tar sig ut över till utloppet. Slamflykt

måste alltid förhindras för att inte överstiga gränsvärdena.

 

Det hydrauliska mönstret hos inflödet till slutsedimenteringsbassängen är mycket viktigt för dess prestanda. Ett inflöde som gestaltas ogynnsamt kan orsaka problem som leder till höga koncentrationer av filtrerbara partiklar i utloppet.

 

Ett väsentligt problem är den höga tillflödesenergin vid centrisk matning av bassänger, vilket leder till höga interna strömmar inom bassängen och till sist till en låg avskiljningseffekt för hela bassängen. Tillflödesenergin kan reduceras betydligt när matningen sker via bassängens periferi istället, vilket är fallet hos HUBER Opti-Flow system.

 

Vidare är det viktigt för en optimal funktion hos sedimenteringsbassänger att klarfaser dras av  fördelat över hela bassängens omkrets. För detta ändamål har HUBER dränkta avdragsrör som är lämpliga att användas. Vanliga avdragrännor har problem med vind eller sättningar hos betongkonstruktionen. Om sådana fenomen inträffar har detta starkt negativ inverkan hos öppna tradiontionella avdragsrännor.

 

Klicka på respektive maskin till vänster för att få mer info om den!

© Copyright - Hydropress HUBER AB