Schema värmeåtervinning slamtorkning

värmeåtervinning slamtorkning

 

 1. Utlopp från avloppsreningsverk
 2. Tunnslam
 3. Polymerberedare
 4. Skruvpress ROTAMAT® RoS3Q
 5. Solartork HUBER SRT+ med växthus
 6. Distributionsskruv för avvattnat slam
 7. Automatisk slamvändare
 8. Skruvtransportör (med centrumaxel) ROTAMAT® Ro8
 9. Torkad slamprodukt för förbränning
 10. Flöde till värmepump
 11. HUBER Värmeväxlare RoWin B
 12. Värmepump
 13. Varmt vatten för undergolvsvärme
 14. Återförsel av avsvalnat vatten till värmepump
 15. Vattenåterförsel till HUBER värmeväxlare RoWin B

© Copyright - Hydropress Huber AB