Schema sludge2energy

sludge2energy

 

 1. Avvattnat slam
 2. Slambunker / Slamlager med bottentransportör
 3. Kolvpump / Plungepump
 4. HUBER Bandtork BTplus
 5. Utloppsluftbehandling
 6. Kondensat till avloppsvattenbehandling
 7. Biofilter
 8. Skopelevator för torkat slam
 9. Förbränningsanläggning
 10. Aska
 11. Varm förbränningsgas
 12. Värmeväxlare
 13. Avsvalnad förbränningsgas
 14. Filter för förbränningsgas
 15. Kallluft från turbin
 16. Varmluft till turbin
 17. Turbin
 18. Varm förbränningsluft
 19. Värmeväxlare
 20. Elkraft till nätet

© Copyright - Hydropress Huber AB