Schema slambehandling

slambehandling

 

 1. Primärslam
 2. Externslam/brunnsslam
 3. Sekundärslam
 4. Externslamsil ROTAMAT® Ro3.1
 5. Rensgods
 6. För-förtjockare
 7. Rensavskiljare STRAINPRESS®
 8. Skivförtjockare ROTAMAT® RoS2S
 9. Rötkammare 
 10. Gaslager
 11. Efter-förtjockare
 12. HUBER Slam Gallow 
 13. Skruvpress ROTAMAT® RoS3
 14. Silbandspress HUBER BS
 15. ROTAMAT® Skruvtransportörer Ro8 och lagringstank RoSF7
 16. HUBER Bandtork BTplus
 17. Quencher 
 18. Biofilter
 19. HUBER sludge2energy® System för slamanvändning
 20. Generering av elkraft eller värme.
 21. Polymerberedare

© Copyright - Hydropress Huber AB