Schema slakterier och köttindustrier

slakteri

 

 1. Spolvatten från tvättning av lastbilar
 2. Skruvsil ROTAMAT® Ro9
 3. Rensgods
 4. Rensgodskompakterare ROTAMAT® Ro7
 5. Avloppsvatten från slakteri
 6. Siltrumma HUBER ROTAMAT® Ro2
 7. Blandnings- och utjämningstank
 8. Dosering av kemikalier
 9. HUBER Flotationsanläggning HDF
 10. Utlopp från HDF
 11. HUBER Membranbioreaktor (MBR)
 12. Vacuumroterande membran VRM®
 13. Åeranvändbart vatten
 14. Returslam 
 15. Överskottsslam
 16. Polymerberedare
 17. Skivförtjockare ROTAMAT® RoS2S
 18. Tank för flotatslam
 19. Skruvpress ROTAMAT® RoS3
 20. Avvattnat slam
 21. Kompakterat rensgods
 22. Skruvtransportör (med centrumaxel) ROTAMAT® Ro8

© Copyright - Hydropress Huber AB