Schema sand- och grusblandningar

sand och grus

 

 1. Mottagningsenhet
 2. Lagringstank ROTAMAT® RoSF7
 3. Tvättrumma ROTAMAT® RoSF9
 4. Grovrenskompaktor ROTAMAT® RoSF/XXL
 5. Tvättat + Kompakterat grovrensgods
 6. Förorenat tvättvatten
 7. Sandtvätt HUBER COANDA RoSF4
 8. Återanvändbar tvättad sand
 9. Siltrumma ROTAMAT® Ro2
 10. Långsandfång ROTAMAT® Ro6
 11. Avskiljd sand
 12. Dosering av kemikalier
 13. Rörflockulator
 14. Slamförtjockning
 15. Flotationsanläggning HUBER HDF
 16. Tank för processvatten med lock från HUBER
 17. Slamtank
 18. Skruvpress ROTAMAT® RoS3
 19. Avvattnat slam
 20. HUBER trappor och räcken

© Copyright - Hydropress Huber AB