Schema plastindustri

plastindustri

 

 1. Blandnings och utjämningstank för råslam
 2. Kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5
 3. Kompakterat och avvattnad rensgods med grövre partiklar
 4. Rensgods / Sand
 5. Rensavskiljare STRAINPRESS® SP4
 6. Fibrer / Fina partiklar
 7. Bufferttank
 8. Rörflockulator
 9. Dosering av kemikalier
 10. HUBER Flotationsanläggnign HDF
 11. Pumpreservoar Processvatten / Biologi
 12. Återförsel av processvatten
 13. Dosering av näringsämnen MBR-process
 14. HUBER MBR-anläggning
 15. Vacuumroterande membran VRM® bioreaktor
 16. Slamuppsamlingstank (flotat / överskottslslam från biologiskt system)
 17. Dosering av kemikalier
 18. Skruvpress ROTAMAT® RoS3
 19. Skrutransportör (med centrumaxel) ROTAMAT® Ro8t
 20. Avvattnat slam
 21. Permeat för återanvändning eller bortförsel

© Copyright - Hydropress Huber AB