Schema pappers- och cellulosaindustrin

papper

 

 1. Inflöde av processvatten
 2. Krattomloppsgaller RakeMax® alt. hålplåtsomloppsgaller EscaMax®
 3. Rensgodstvättpress HUBER WAP
 4. Avloppsvatten från timmerupplägg
 5. Gallertrumma ROTAMAT® Ro1
 6. Rundsandfång ROTAMAT® HRSF 
 7. Sandtvätt ROTAMAT® RoSF4
 8. Förorenat avloppsvatten från fabrik
 9. Siltrumma ROTAMAT® Ro2
 10. Avloppsvatten med pappersfibrer
 11. Finsilningstrumma RoMesh®
 12. Dosering av kemikalier
 13. Rörflockulator
 14. Flotationsanläggning HDF
 15. HUBER Membranbioreaktor (MBR)
 16. Vakuumroterande membran HUBER VRM®
 17. Återanvändbart utlopp
 18. Tank för överskottsslam
 19. Fiberslam
 20. Slamlagringstank
 21. Polymerberedare
 22. HUBER skruvpress ROTAMAT® RoS3

© Copyright - Hydropress Huber AB