Schema omhändertagande av organiskt avfall

organiskt avfall

 

 1. Mottagningsficka för organiskt avfall
 2. Mottagningstank för fett från fettavskiljare med lock från HUBER
 3. Kvarn + Metallåtervinning
 4. Pulper
 5. Kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5
 6. Impellertvättpress HUBER WAP-SL
 7. Sandtvätt HUBER COANDA RoSF4
 8. Slamsil STRAINPRESS® SP
 9. Rötkammare
 10. Gaslager
 11. Generering av elkraft eller värme
 12. Skruvpress HUBER ROTAMAT® RoS3
 13. HUBER Bandtork BTplus
 14. Biofilter
 15. Silo för torkat slam
 16. Värme till slamtorken
 17. Avloppsvattentank med lock från HUBER
 18. Dosering av kemikalier
 19. Rörflockulator
 20. HUBER Flotationsanläggning HDF
 21. Tank för processvatten
 22. Flotatslam

© Copyright - Hydropress Huber AB