Schema mejerier och ysterier

mejeri

 

 1. Spolvatten från tvättning av lastbilar
 2. Rundsandfång ROTAMAT® HRSF
 3. Sandtvätt ROTAMAT® RoSF4
 4. Återanvändbar tvättad sand
 5. Avloppsvatten från mejeri
 6. ROTAMAT® sil 
 7. Kompakterat rensgods
 8. Blandnings- och utjämningstank
 9. Dosering av kemikalier
 10. Rörflockulator
 11. Flotationsanläggning HUBER HDF
 12. Utlopp
 13. HUBER Membranbioreaktor
 14. Vacuumroterande membran VRM®
 15. Återanvänbart vatten / Tekniskt vatten
 16. Tank för överskottsslam
 17. Polymerberedare
 18. Skivförtjockare ROTAMAT® RoS2S - “Pucken”
 19. Tank för flotatslam
 20. Skruvpress ROTAMAT® RoS3
 21. Avvattnat slam
 22. Skruvtransportör (med centrumaxel) ROTAMAT® Ro8

© Copyright - Hydropress Huber AB