Schema decentraliserad eller semicentraliserad behandling

 

 1. Inflöde av avloppsvatten
 2. Förbehandlingsanläggning: Kompaktanläggning HUBER ROTAMAT® Ro5
 3. Tvättat och kompakterat rensgods
 4. Avskiljd sand
 5. Förbehandlat avloppsvatten
 6. Lagrings- och utjämningstank
 7. HUBER Membranbioreaktor (MBR)
 8. Denitrifikationstank med omrörare
 9. Luftningstank med bottenluftare
 10. Blåsmaskin för luftare
 11. Vakuumroterande membran HUBER VRM®
 12. Blåsmaskin för rengöringsluft till membranen
 13. Permeatpumpar
 14. Rent, desinficerat och återanvändbart permeatutlopp
 15. Returslam
 16. Överskottsslam
 17. Skruvpress ROTAMAT® RoS3Q
 18. Avvattnat slam
 19. Filtrat
 20. HUBER Trappor och plattformar

© Copyright - Hydropress Huber AB