Schema decentraliserad behandling och återanvändning

decentraliserad beh och återanv 2

 

 1. Inflöde av avloppsvatten
 2. Septiktank eller trekammarbrunn
 3. HUBER MembraneClearBox® (MCB)
 4. HUBER Automatikskåp
 5. Rengöringsluft
 6. Luftningsluft
 7. Permeatutlopp
 8. Lagringstank för permeat
 9. Rent och desinficerat servicevatten
 10. Rent och desinficerat bevattningsvatten
 11. Rent och desinficerat utlopp
 12. HUBER Manhålslucka

© Copyright - Hydropress Huber AB