Schema decentraliserad behandling

decentraliserad behandling

 

  1. Dricksvattenbrunnar med HUBER Manhålsluckor
  2. Vattenverk
  3. Avloppsvatten
  4. Decentraliserad HUBER-Lösning med membranteknologi, SBR eller fastbädd
  5. Decentraliserad HUBER-Lösning med membranteknologi
  6. Semi-centraliserad HUBER-Lösning med HUBER BioMem®
  7. Utloppstank för permeat med HUBER manhålslucka
  8. Rent och desinficerat servicevatten för tex toalettspolning eller tvätt
  9. Rent och desinficerat bevattningsvatten
  10. Rent och desinficerat utlopp

© Copyright - Hydropress Huber AB