Schema central avloppsvattenbehandling

central avloppsvattenbehandling

 

 1. Kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5
 2. Försedimenteringsbassänger med utrustning från HUBERs sortiment av rostfritt stål
 3. Denitrifikations- och luftningstankar med utrustning från HUBERs sortiment av rostfritt stål
 4. Mellan- (eller slut-) sedimenteringsbassänger med utrustning från HUBERs sortiment av rostfritt stå
 5. Returslam 
 6. Primärslam
 7. Aktivt slam
 8. Mikrosilanläggning RoDisc®
 9. HUBER CONTIFLOW® Sandfilter
 10. Förtjockare med utrustning från HUBERs sortiment av rostfritt stål
 11. Slambehandling med HUBERs maskiner
 12. Rötkammare
 13. HUBER Bandtork BTplus
 14. Slamförbränningsanläggning Sludge2energy®
 15. Efterförtjockare med utrustning från HUBERs sortiment av rostfritt stål
 16. HUBER Slam Gallow

Visas ej på bilden:

© Copyright - Hydropress Huber AB