Schema bryggerier och dryckesindustri

bryggeri

 

 1. Råslam
 2. Skruvsil ROTAMAT® Ro9
 3. Finsilning med ROTAMAT® RoMesh®
 4. HUBER MBR-anläggning
 5. HUBER Vacuumroterande membran VRM® bioreaktor
 6. Återanvändbart servicevatten
 7. Retur- och överskottsslam
 8. Polymerberedare
 9. Slamförtjockning med skivförtjockare ROTAMAT® RoS2S
 10. Slamavvattning med skruvpress ROTAMAT® RoS3
 11. Filtrat
 12. Tvättat och kompakterat rensgods
 13. Avvattnat slam
 14. Rensgodstransport med skruvtransportör (med centrumaxel) ROTAMAT® Ro8

© Copyright - Hydropress Huber AB