Schema biologisk behandling av avloppsvatten: MBR-anläggningar

biologisk behandling mbr

 

  1. Inlopp avloppsvatten
  2. Denitrifikationstank med propellermixer
  3. Luftningstank med bottenluftare (tryck- eller ytluftning)
  4. Vakuumroterande membran HUBER VRM® i separat filtreringstank
  5. Kompressor / blåsmaskin för luftare
  6. Kompressor / blåsmaskin för rengöringsluft
  7. Returslam
  8. Överskotts-aktivt slam för vidare behandling
  9. Permeatpumpar och rent och desinficerat permeatutlopp passande för återanvändning
  10. HUBER Skyddsräcke

© Copyright - Hydropress Huber AB