Schema behandling av septiskt slam

behandling av septiskt slam

 

 1. Septiktankar
 2. Fordon för slamsugning
 3. Slammottagningsanläggning HUBER ROTAMAT® Ro3.3
 4. Tvättat och kompakterat rensgods
 5. Avskiljd sand
 6. Förbehandlat septiskt slam
 7. Lagringstank för septiskt slam
 8. Flockningsreaktor
 9. Skruvpress HUBER ROTAMAT® RoS3
 10. Avvattnat septiskt slam
 11. Filtrat
 12. HUBER MBR-anläggning
 13. Denitrifikationstank med omrörare
 14. Luftningstank
 15. Tryckluftning
 16. HUBER Vacuumroterande membran VRM®
 17. Blåsare för rengöringsluftr
 18. Permeatpumpar
 19. Behandlat, desinficerat utlopp (permeat) för tex bevattning
 20. Returslam
 21. Överskottsslam
 22. HUBER trappor och räcken

© Copyright - Hydropress Huber AB