Schema återanvändning av vatten och utvinnande av värme

återanvändning av vatten och värme

 

Lösning 1: Gråvattenbehandling HUBER GreyUse®

Lösning 2: HUBER Kombinerad vattenbehandling

Lösning 3: HUBER användning av regn- och dagvatten

Lösning 4: Värmeåtervinning från avloppskanaler HUBER ThermWin®

Lösning 5: Värme från avloppsvatten HUBER RoWin

© Copyright - Hydropress Huber AB