Schema ThermWin

värmeåtervinning

 

  1. Avloppskanal
  2. Kanalschakt med sil och matningspump
  3. HUBER Värmeväxlare för avloppsvatten RoWin
  4. Värmepump

© Copyright - Hydropress Huber AB