Schema Solartork Dryer SRT+

solartork

 

  1. Slamvändare SRT, storlek 11, 9 eller 6, för växthus upp till 12 m
  2. Körbana, finns i olika material
  3. Friskluftsintag på sidan för torrt granulat
  4. Luftomrörare
  5. Ventilation
  6. Matning av vått slam
  7. Bortförsel av torrt granulat

© Copyright - Hydropress Huber AB