Schema BioMem

decentraliserad beh och återanv

 

 1. Inflöde av avloppsvatten
 2. HUBER PipeStrainer® PS
 3. Skruvsil HUBER ROTAMAT® Ro9
 4. Kompakterat rensgods + Avvattnat slam
 5. Mekaniskt förbehandlat avloppsvatten
 6. Lagring av avloppsvatten med hjälp av utjämningstank med omrörare
 7. HUBER Membranbioreaktor (MBR)
 8. HUBER BioMem®
 9. Tillförsel av rengöringsluft för att förhindra igensättning av membranen
 10. Permeatpumpar som suger permeatet genom membranen
 11. Rent, desinficerat och återanvändbart permeatutlopp
 12. Förtjockning av överskottsslam i gravimetrisk förtjockare
 13. Supernatant
 14. Gravitationsförtjockat överskottsslam
 15. Polymerberedare
 16. Flockat slam
 17. HUBER Skyddsräcken

© Copyright - Hydropress Huber AB