Schema Bandtork BTplus med värmeanslutning

slamtorkning btplus

 

 1. Tunnslam
 2. Silbandspress HUBER BS - andra slamavvattningsmaskiner kan även användas, tex. vår skruvpress ROTAMAT® RoS3
 3. Retur av filtrat till avloppsvattenbehandling
 4. Skruvtransportör (med centrumaxel) HUBER ROTAMAT® Ro8
 5. Lagringstank med bottenskruv ROTAMAT® RoSF7
 6. Avvattnat slam till tork
 7. HUBER Bandtork BTplus
 8. Quencher
 9. Retur av kondensat till avloppsvattenbehandling
 10. Biofilter för luftbehandling
 11. Utloppsluft
 12. Skopelevator för torkat slam
 13. Silo för torkat slam
 14. Biogas för uppvärmnings- eller fordonsgasändamål
 15. Varmvattenanslutning för uppvärmning av slamtork

© Copyright - Hydropress Huber AB