Sandbehandling

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress HUBER AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60

Växel öppen: 
Må-To 8:00 - 16:30
Fr 8:00 - 15:00

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Klicka här för att anmäla
dig till vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png     

Sandbehandling

Sand från sandfång på avloppsreningsverk, och sand från kanaler och vägrengöring är mycket kraftigt kontaminerad med organiska material och skräp. Det höga innehållet av organiskt material, den höga andelen glödningsförluster (GF), mellan 10 och 80 %, är orsaken till att sådana heterogena “sand-slurries” inte avvattnar bra. Koncentrationen av fasta partiklar förblir någonstans mittemellan.

 

Målet för en god sandbehandling är att först avskilja sanden upp till en kornstorlek av 0,20 mm och sedan avskilja den rena sanden resp. mineralfraktionen från de nämnda organiska föroreningarna. Slutprodukten efter en mycket bra sandbehandling är en återanvändbar produkt med GF mindre än 3 % och en TS-halt högre än 90 %. Sådan sandbehandling minskar inte bara volymen och mängden på den bortforslade sanden, utan även kostnaderna för omhändertagande.

 

Om den rena sanden återanvänds, till tex. underlag på vägar, kan kostnader för omhändertagande av sanden till och med helt undvikas.

 

Behandling av sand från avloppsvatten

För behandling av sand från sandfång på avloppsreningsverk, har det visat sig att sandtvättar från HUBER överlägset är de bästa alternativen. HUBER COANDA sandtvättar uppnår en oslagbar sandprodukt som alltid innehåller mindre än 10 % vatten och under 3 % glödningsförlust/GF. Den är så ren att lönande användning lätt är möjligt. Lika viktigt är att sandtvättar från HUBER har en avskiljningsgrad på minst 95 % vid kornstorlek 0,2 mm. Tusentals sandtvättar från HUBER finns i framgångsrik drift över hela världen.

 

Regelverk som kräver att vissa kriterier gällande sandkvalitet, beroende på typ av omhändertagande och/eller återanvändning, införs i allt fler länder. Hittills har HUBERs sandtvättar med lätthet nått upp till alla sådana krav, och kommer med all säkerhet att göra det även i framtiden, eftersom de har definierat branschens standarder.

 

Behandling av kanalsand och gatubrunnsand/sopsand

Egenskaperna för kanalsand och gatubrunnsand/sopsand kan variera kraftigt. Dess behandling måste anpassas, beroende på begärd kapacitet, sammansättningen av inkommande material, krav på kvalitet på utgående material, etc.

 

Huvudsakliga process-steg är: mottagning och lagring, separering av skräp/grova partiklar, sandavskiljning och sandtvätt. Där det finns begränsad tillgång till tvättvatten, är tvättvattenbehandling och återcirkulering ett alternativ. Baserad på deras långa erfarenhet och stora know-how, kan HUBERs ingenjörer utforma ditt specialanpassade system för sandbehandling som möter dina krav och behov.

 

Klicka på respektive maskin till vänster för att få mer info om den!

© Copyright - Hydropress HUBER AB