Sandavskiljning

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress HUBER AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60

Växel öppen: 
Må-To 8:00 - 16:30
Fr 8:00 - 15:00

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Klicka här för att anmäla
dig till vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png     

Sandavskiljning

Av driftsäkerhetsskäl på avloppsreningsverk är det nödvändigt att separera sand och andra mineraliska ämnen, som spolas med avloppsvattnet, ifrån de rötbara organiska materialen.

Separering av sand, grus och andra mineraliska ämnen krävs för att öka driftsäkerheten på avloppsreningsverk. God sandavskiljning förhindrar driftsproblem, så som sandsedimentering i luftningstankar och rötkammare, minskar slitaget på utrustning, så som pumpar och centrifuger för slamavvattning, och förhindrar igensättning och andra driftstörningar.

 

Medan så mycket som möjligt av mineraliska ämnen ska tas bort, ska så mycket som möjligt av organiska ämnen vara kvar i avloppsvattnet. Mätning av mängden fångad sand sker vanligtvis vid en sandkornsstorlek på 0,2 mm.

 

I kombinerade avloppssystem, kan som ett snitt ungefär 60 l sand tas bort från 1000 m3 avloppsvatten.

 

De mest använda systemen för sandavskiljning är långsandfång, rundsandfång och Vortex-sandfång. Sanden avskiljs med hjälp av tyngdkraft (långsandfång) eller av centrifugalkraft

(rund- och Vortex-sandfång). För sandavskiljning i långsandfång används ofta skuvtransportörer eller skrapplåtar. Pumpar, lutande skruvtransportörer eller integrerade skruvar för sand-klassificering används för avvattning av sanden.

 

Långsandfång utrustas vanligtvis med luftning för att förhindra sedimentering av flyktiga ämnen och för att minska andelen organiska material i sanden. Dessutom bidrar luftningen till att

flytande partiklar (fetter- och flytslam) flyter upp till ytan och kan tas bort.

 

Enligt Kalbskopf är uppehållstiden en viktig faktor vid utvecklandet av luftade långsandfång. Inte ens det allra bästa luftade långsandfång kan emellertid förhindra höga organiska andelar i den separerade sandslurryn. Endast en bra sandtvätt kan garantera så gott som komplett separation av organiska material från sanden och producera ren sand.

 

Klicka på respektive maskin till vänster för att få mer info om den!

© Copyright - Hydropress HUBER AB