Mer om slamtorkning

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress HUBER AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60

Växel öppen: 
Må-To 8:00 - 16:30
Fr 8:00 - 15:00

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Klicka här för att anmäla
dig till vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png     

Mer om slamtorkning

Termisk slambehandling och användning

Omhändertagande av avloppsslam håller på att bli ett stort problem, deponi förbjöds 2005. Spridning av slam på jordbruksmark är under diskussion och täckning av gamla deponier är ingen långsiktig lösning.

Eftersom dessa metoder inte kan garantera pålitlig borttagning av föroreningar från materialets livscykel, förblir termisk användning det bästa möjliga alternativet. Avloppsslam består i utgångspunkten av mer än 95% vatten som kräver transporter, kvittblivning eller ytterligare omhändertagande.

Om innehållet av vatten minskas till 10% eller mindre, kan kostnaderna minskas högst betydligt. Men det krävs mycket energi till torkning. Energibehovet för befintliga torksystem varierar, och så även deras drift och kvaliteten på slutprodukten. Vilket system som passar för varje individuell anläggning måste avgöras för varje specifikt fall. HUBER har en passande torkningsmetod med optimal användning av energi för varje applikation.

 

Solslamtorkning

Grundprincipen är torkning av avloppsslam inuti ett växthus. Denna lösning möjliggör kontinuerlig drift av systemet så att slambädden i växthuset förblir konstant. Tack vare speciella egenskaper hos anordningen för slamvändning, särskilt anordningen för bakblandning, genereras en lätt fuktig slambädd med öppna porer, som varken orsakar luktproblem eller onödig uppkomst av damm.

Slammet matas manuellt, med tex en hjullastare, eller automatiskt med hjälp av speciella transportenheter, direkt från avvattningssystemet. Det torkade slammet kan lagras i en slamficka i ena änden av torkningshallen eller direkt transporteras mekaniskt till en utlastningsstation. Slamvändaren är hjärtat i torksystemet HUBER SRT. Det består av en roterande dubbel skovel som används för två olika rörelsesekvenser. Slamvändningsfunktionen säkerställer blandning, vändning, luftning och transport av slammet. Den andra funktionen är transporten av slammet i vändningsskoveln, dvs. slamvändaren tar upp en del slam vid en förinställd punkt och transporterar det inuti sin skovel till en annan punkt. Detta säkerställer att torrt slam bakblandas med vått slam och att slammatning och borttagning kan ske vid samma gavel i hallen.

HUBER SRT-system, vilket helt vänder slammet ända ner till botten, är inte bara passande för ren solartork, utan det är också idealiskt att kombinera med en högpresterande golvvärme. Optimerad med

sådan värme, kan SRT-systemet användas för året-runt-oberoende solarslamtorkning. Detta eliminerar behovet av lagringsutrymmen för vått slam och sparar in platsen som behövs för solartorkning utan

ytterligare värmning, eftersom enbart solartorkning inte klarar att torka vått slam under vintern.

Naturligtvis fungerar HUBER solslamtorkning mest effektivast på sydliga breddgrader, men det går även att installera värmeslingor i golvet och då är ej utomhustemperaturen lika viktigt.

 

Bandtorkning

Den utmärkta produktkvaliteten och pålitligheten hos HUBERs bandtork är resultatet av speciell slamsilnings- och matningsteknologi. HUBER Bandtork BT plus driver en flerbandstork vid mediumtemperaturer.

Torken kan även producera ett dammfritt granulat med hög TS-halt på över 90 %. Optimal användning av energi och kombinering av olika energikällor säkerställer en ekonomisk drift av torken.

Detta är erfarenheter som HUBER har gjort under mer än 10 år, sedan företaget började ägna sig åt slamtorkningslösningar i stor skala.

 

Termisk användning med sludge2energy

Kärndelen av sludge2energy-systemet är en högpresterande värmeväxlare kombinerad med en micro-gas turbin som möjliggör återvinning av elektrisk energi från värmen från varm förbränningsgas utan att installation av indunstare. Värmen från förbränningsgasen som produceras av förbränning leds in i den komprimerade omgivande luften i en högpresterande värmeväxlare. Den omgivande luften utnyttjas sedan via en modifierad micro-gas turbin under generering av elektrisk energi. Den kvarvarande värmen i den turbinens utloppsluft används för förvärmning av förbränning och för torkning av avloppsslam.

 

Klicka här för att komma till processchema över sludge2energy

Klicka här för att komma till broschyr över sludge2energy 

© Copyright - Hydropress HUBER AB