Broschyrer och filmer

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress HUBER AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60

Växel öppen: 
Må-To 8:00 - 16:30
Fr 8:00 - 15:00

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Klicka här för att anmäla
dig till vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png     

Broschyrer och filmer

Här kan du ladda ner broschyrer i pdf-format och se på några produktfilmer

(en del är stora, kan ta lite tid att ladda ner).

 

 Film produktöversikt

 Film imagevideo/företagspresentation

 

 

Mekanisk avloppsvattenrening

 Grovgaller / vrakgaller TrashMax®

 Krattgaller RakeMax®

 Hålplåtsbandsil EscaMax®

 Krattgaller CurveMax®

 

 ROTAMAT® Gallertrumma Ro1

 ROTAMAT® Siltrumma Ro2 / RPPS

 ROTAMAT® Brunnslammottagare Ro3

 ROTAMAT® Transportskruv Ro8 / Ro8t

 ROTAMAT® Skruvsil Ro9

 ROTAMAT® Finsilningstrumma RoMesh®

 ROTAMAT® Brunnslammottagare RoFAS

 ROTAMAT® Membransil RoMem

 ROTAMAT® RoMem Liquid

 ROTAMAT® Trumsil LIQUID

 

 Skivfilter RoDisc®

 

 STEP SCREEN® Vertical SSV

 Produktprogram Mekanisk behandling

 

 Film om LIQUID

 Film om RoFAS

 Film om EscaMax

 Film från installation av EscaMax, Launder och WAP/SL i Danmark

 Film om Ro2, WAP/SL och Ro8

 Film om RakeMax

 Film om högtrycksrengöring 120 bar av siltrumma

 Film om TrashMax

 Film om RoMem

 Film om mekanisk förbehandling av avloppsvatten på kommunalt ARV

 Film om RoDisc

Rensgodsbehandling

 System för rensgodsbehandling

 Rensgodstvättpress WAP

 Högtryckstvättpress WAP/HP

 Impellertvättpress WAP/SL

 Rensgodstvättpress WAP/SL/HP

 Rensgodstvättpress HPCC

 Launderkanal

 HP2 Kolvpress

 HPTT Vridränna

 HPU Skruvtransportör

 HPTS Teleskopanslutning

 ROTAMAT® Rensgodskompaktor Ro7

 

Vacuumsystem

 HP VacuumSystem - För långa transporter av rensgods


Sandavskiljning

 ROTAMAT® Kompaktanläggning Ro5

 ROTAMAT® Kompaktanläggning Ro5HD

 COANDA Kompaktanläggning Ro5C

 ROTAMAT® Minikompaktanläggning MiniCop

 ROTAMAT® Rundsandfång HRSF

 ROTAMAT® Rundsandfång VORMAX

 ROTAMAT® Långsandfång Ro6

 Produktprogram Sandavskiljning

 Film om VORMAX

- Bilder från installation av VORMAX

 

Sandbehandling

 COANDA Sandavvattnare RoSF3

 COANDA Sandtvätt RoSF4

 ROTAMAT® Tvättrumma RoSF9

 Produktprogram Sandbehandling

 Film om sandbehandlingssystem

 Film om RoSF5

 Film installation av HUBER Coanda sandtvätt

Bräddvattenbehandling

 ROTAMAT® Bräddvattensil RoK1

 ROTAMAT® Bräddvattensil RoK2

 ROTAMAT® Vertikal silanläggning RoK4

 Produktprogram Bräddvattensilning

 

 HUBER Spolvippa SK

 Film om RoK4 (första halvan) och ThermWin (andra halvan)

 

Slambehandling

Slamsilning

 STRAINPRESS® SP

 ROTAMAT® Slamsil Ro3.1

 Film om SP

 

Slamförtjockning

 ROTAMAT® Skivförtjockare S-DISC "Pucken"

 HUBER Drainbelt DB

 ROTAMAT® Skruvförtjockare S-DRUM

 Film om S-DISC "Pucken"

 Film om DB

 Film om S-DRUM

 

Slamavvattning

 HUBER Silbandspress BS

 ROTAMAT® Skruvpress S-Press

 ROTAMAT® Skruvpress Q-Press

 

 Animerad film om Q-Press

 Film om Q-Press

 Film om Q-Press visande avvattnat brunnsslam/externslam

 

Slamtorkning

 Soltork SOLSTICE® SRT

 HUBER Slamtork BT

 Film om BT

 Film om SOLTICE

 Produktprogram Slambehandling

 

Sedimentering

 HUBER Opti-Flow System

 

Filtrering

 HUBER CONTIFLOW® Sandfilter

 Skivfilter RoDisc®

 Produktprogram Filtrering

 Film om CFSF

 

Membranteknologi/MBR

 smartMBR

 HUBER BioMem® – kompletta de- eller semi-centraliserade MBR-lösningar

 HUBER VRM® Membranfiltration/MBR för alla storlekar

 Översikt decentral behandling

 Film om VRM

 Animerad film om VRM

 Film om VRM i slakteri

 Film om smartMBR

Utrustning i rostfritt stål

 PG1 Manhålsluckor, säkerhetsstegar m.m.

 PG2 Tekniska dörrar

 PG2 Tekniska dörrar med ritningar

 PG8 Hygien i dricksvattenreservoarer

 Film om rostfritt

 Film om manhålsluckor

Broschyrer särskilt för industriella applikationer

 HDF Flotationsanläggning

 Mejerier
 Slakterier
 Papper

 Fiskeindustrin

 Film om HDF från slakteri (med Ro2 och Ro9)

 Film om komplettt avloppsvattenbehandling i slakteri

 

Värmeåtervinning från avloppsvatten

HUBER RoWin®

 HUBER ThermWin®

 Film om RoK4 (första halvan) och ThermWin (andra halvan)

 Film om RoWin

 Animerad film om RoWin

Övrigt

 Biogashantering

 sludge2energy

© Copyright - Hydropress HUBER AB