Bräddvattenbehandling - Bräddvattensilning

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress HUBER AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60

Växel öppen: 
Må-To 8:00 - 16:30
Fr 8:00 - 15:00

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Klicka här för att anmäla
dig till vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png     

Bräddvattenbehandling - Bräddvattensilning

En viktig del i våra ansträngningar att skydda vår miljö i allmänhet, och våra vattendrag i synnerhet, är behandling av regnvatten och av bräddning från kombinerade avloppssystem.

Vattenkvaliteten i många åar, sjöar och hav har blivit märkbart bättre efter ny- och utbyggnad av avloppsreningsverk. Det finns emellertid fortfarande, trots alla dessa ansträngningar och investeringar, betydande föroreningar i våra vattendrag, orsakade av bräddningar vid kraftiga regn. 

 

Galler för bräddvattensilning 

För att förhindra att flytande och fasta ämnen från kanalnätet hamnar hos recipienten vid kraftiga regn, kan sil- och galleranläggningar från HUBER användas.

För sådana användningsområden kan antingen horisontella lamellgaller eller hålplåtsilar väljas. Vi erbjuder galler som installeras framför, på eller efter bräddfacket. Det galler som passar bäst väljs beroende på krävd eller önskad rensgodsavskiljning, flödeskrav och strukturella vilkor.

Läs mer om bräddvattensilning här!

 

Rengöring av bassänger för lagring av regnvatten/dagvatten

För rengöring av bassänger för lagring av regnvatten, dagvattenmagasin, avloppsvattenkanaler etc. måste det finnas lämpliga reningsanordningar för att bibehålla deras funktion och prestanda, och för att förhindra att besvärande lukt uppkommer genom bildning av rötgaser. Målet är att minimera hälsopåverkan på grund av biologisk aktivitet från övervägande organiska substanser i sådant sediment på kanal- eller bassängbottnar.

Den mest effektiva, mest pålitliga och mest ekonomiska metoden för rengöring av lagringsbassänger och magasin är med användning av svallvågor/svallspolning.

HUBER Spolvippa SK är väl beprövad för rengöring av alla sorters tankar i alla storlekar. På så sätt kan även en stor del av arbetskrävande manuell rengöring av sådana magasin undvikas.

 

Svallspolning av kanaler och dagvattenmagasin

Vi erbjuder ett innovativt och patenterat svallspolningssystem med klaffteknik. Vårt system erbjuder även fördelen med att det ger möjligheten att styra kanalnätet och aktivera regnvattenlagringssvolymer. Systemet passar alla kanalbredder kan byggas in utan att avbryta driften i kanalen.

 

Regnvattenlagring i kanalsystem

Ett annat fokus för HUBER är intelligenta och effektiva system för kontrollerad regnvattenmagasinering i kanalsysten. För att hålla nere investerings- och driftskostnader, är

det viktigt att använda existerande kanalvolymer mer effektivt för regnvattenlagring genom att kontrollera vattennivåerna i systemet. I många fall kan man slippa bygga ytterligare lagringstankar. Miljöförstöring genom regnvattenöversvämningar som inte går att undvika, kan minimeras genom installation av bräddvattensilar.

Att kunna övervaka lagringsmagasinens drift blir allt viktigare för att kunna optimera användningen av kvarhållna volymer och för att minimera bräddningstillfällena och flödena. Det är mycket viktigt att kunna mäta den behandlade och silade mängden bräddvatten / blandvatten. Tidigare har detta inte varit möjligt där en bräddvattensil installerats. Nu är det möjligt med vår utrustning.

 

Klicka på respektive maskin till vänster för att få mer info om den!

© Copyright - Hydropress HUBER AB