Hydropress Huber AB

Aktuellt Om oss Produkter Broschyrer m.m. Service Case stories Processcheman Personal Events Lediga jobb  
header_bottom

Innovativ vatten- och avloppsrening

Sök

Kontakt

Hydropress Huber AB
Heljesvägen 4

Box 125

437 22 Lindome

 

icon.tel  031-99 64 60

Växel öppen: 
Må-To 8:00 - 16:30
Fr 8:00 - 15:00

 

info@hubersverige.se

service@hubersverige.se

reservdelar@hubersverige.se

Norge

www.huber.no

Finland

www.huber.fi

Estland

www.huber.ee

Litauen

www.huber.lt

Klicka här för att anmäla
dig till vårt nyhetsbrev!

Hydropress Huber AB

ROTAMAT® Kompaktanläggning Ro5

Komplett förbehandling av avloppsvattnet förhindrar driftsproblem, så som igensättningar, slitage och uppslamning.

Huber utvecklade och levererade sin första kompaktanläggning Ro5 på 1980-talet. Sedan dess har hundratals konsulter och entreprenörer valt att installerat Hubers kompaktanläggningar tack vare deras pålitliga drift och ringa underhåll. Planering och installation av kompaktanläggningar från HUBER är inte bara snabb och lätt, utan ger även stora kostnadsbesparingar vid byggnationen.

Anläggningen kan skräddarsys för att passa varje användares specifika krav genom att man kan välja mellan olika finsilar, tex. Ro1, Ro2, RPPS, Ro9, EscaMax eller Step Screen. Den kan även kombineras med en liten sandtvätt för att ge en mycket kompakt anläggning med litet ytkrav, utan behov av att gjuta nya kanaler. Den går helt enkelt att ställa på marken eller i en maskinhall och det är ett utmärkt sätt om man vill utöka kapaciteten i sin anläggning utan att behöva bygga om från scratch. Allt styrs i ett styrskåp och hela förbehandlingen fixas i en anläggning.

Även följande processteg kan anpassas genom val av olika tillbehör så som renstvätt med IRGA (integrerad rensgodstvättpress) och avskiljning och borttagning av fett.

Huber Ro5 kompaktanläggning möjliggör i en enda platsbesparande enhet:

  • Finsilning
  • Rensgodsbehandling
  • Sandavskiljning
  • Sandklassificering
  • Avskiljning och borttagning av fett

Läs mer om Ro5


Fullskaletester - slambehandling

Ofta vill man inte bara få en ögonblicksbild (exempelvis via ett labatorie-test etc) av hur bra en ny slambehandlingsprodukt fungerar i det egna reningsverket. Snarare vill man kunna visa på produktens pålitlighet och prestanda över en lite längre tid...

Hydropress Huber AB kan därför erbjuda kommunala och industriella reningsverk två olika mobila Huber testmaskiner. All testkörning sker vanligtvis under ledning av en erfaren servicetekniker från Lindome, i samstämmighet med kundens önskemål.

Testenhet "Gobi"

Gobi är en Q-Press 440 slamavvattnare monterad i en 30’ container komplett med nödvändig kringutrustning, så som pumpar, polymerberedare, flödesmätare, styrskåp etc. Vanligen är testtiden cirka en vecka… men även längre tester kan bli aktuella.

Testenhet "Carola"

Carola är en Strainpress SP slamsil/rensavskiljare som silar under tryck. Testenheten levereras med styrskåp och kompressor och ett antal olika silkorgar med hålöppningar från Ø10 mm ned till <Ø1.

Läs mer om testenheterna


© Copyright - Hydropress Huber AB